Как да използваме Instagram в маркетинг микса?+

Как да използваме Instagram в маркетинг микса?