Колко текст да сложим в изображение за реклама във Facebook+

Колко текст да сложим в изображение за реклама във Facebook