Защо интегрирани? Защото вярваме, че този крос-функционален подход за изграждане на силен бранд, създаване на печеливши взаимоотношения с потребителите и решаването на стратегически комуникационни проблеми, е най-добрият за Вашия бизнес. Ние ще ви помогнем да видите цялото и ще го управляваме ефективно. Всички елементи на маркетинг микса  работят в унисон, независимо дали говорим за онлайн или офлайн комуникация.

Защо маркетингови? Защото маркетингът е стратегически процес, който „захранва“ бизнеса и му показва пътя, по-който да върви напред. Нашата цел е да Ви предложим не изпълнение на парче, а обмислена и ефективна цялостна маркетингова стратегия, изхождаща от бизнес целите и фокусирана върху крайните резултати. Ние ще ви припомняме често, че самоцелното извършване на дейности, които не са обвързани дългосрочно, е погрешно и не води до добавена стойност.

Защо комуникации? Защото реклама, ПР, дигитален маркетинг, графичен дизайн и брандинг, независимо дали целят да изтъкнат конкурентни предимства, ръст на продажбите и съответно печалбите, увеличаване на пазарния дял, имат една и съща начална точка – ефективната комуникация с потребителите, задоволяване на техните потребности и разрешаване на техните проблеми. Различават се единствено в начините за постигането им и каналите, които използваме.

Как работим

стратегическо маркетингово планиране

Планиране

Познавате ли собствeния си бизнес – неговите бизнес цели и подцели? Къде искате да сте след  5 години и имате ли план за това?А познавате ли клиентите си – кога, къде, какво и защо правят те? Знаят ли за Вашето съществуване и ако отговорът е „не“, можем и трябва ли да променим това?Когато отговорим на всички тези въпроси заедно, ще имате маркетинговата стратегия и подробно разписаните планове, които ще помогнат на бизнеса Ви да се развива.

създаване на съдържание

Създаване

Как да добавим стойност и да постигнем по-висока възвръщаемост от маркетинговите си активности? Казваме ли това, което различните ни бизнес аудитории искат да чуят? Създаваме ли дизайн и визуални елементи, които те искат да видят? Ние ще направим така, че миксът от комуникационни канали да работи в синхрон за постигането на ясно поставените цели.

промотиране на бранда

Промотиране

Ние не създаваме краткосрочни активизации и моментни акции, които съществуват просто, за да ги има в пространството или защото сме осигурили бюджет. Промотираме дългосрочни идеи, които могат да се надграждат във времето и развиват в няколко допълващи се комуникационни канали едновременно. Интегрираните кампании позволяват да се постигнат по-добри резултати, защото всеки елемент от тях увеличава ефикасността на останалите.

маркетинг анализ

Анализ

Винаги търсим начин да превърнем всевъзможните данни, които бизнесът Ви генерира, в изходна точка за анализите, на база на които ще оценяваме всички извършени дейности. Ще Ви дадем подробна информация за това какво и как работи, какво и как може да се подобри. Проследяваме, анализираме и оптимизираме, за да постигнем максимална възвръщаемост от всеки един бюджет.

маркетингови дейности

Повторение

Време е да започнем отначало, защото създаването на един маркетингов план или стратегия не е еднократен акт, а постоянно повтарящ се процес. Обичаме да казваме, че каквото можем да измерим и анализираме – можем и да подобрим.

Свържете се с нас

В момента не сме на линия, но че се радваме да ни оставите съобщение тук. В първият възможен момент ще се свържем с вас.

Sending

© Perfecta Marketing Agency 2018. Designed by antoniyaat

Log in with your credentials

Forgot your details?